Katsaus vuoteen 2018: Älykkäillä RFID-ratkaisuilla tukea asiakkaiden prosessien digitalisointiin ja tehostamiseen

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on hyvä aika tehdä lyhyt katsaus menneeseen ja tulevaan. Voimme ilolla todeta, että vuosi 2018 oli Toptunnisteelle menestyksekäs: Vuosi oli taloudellisesti hyvä ja liiketoiminnan tulos positiivinen. Vuosi oli maltillista liiketoiminnan kasvua sekä RFID-järjestelmätoimituksissa että globaalissa tuotemyynnissä.

Digitalisoinnin lisääntyminen ja IoT:n käyttöönotto asiakkaiden prosesseissa on kasvattanut RFID-ratkaisujen ja tuotteiden kysyntää. RFID on ollut käytössä useilla eri toimialoilla sekä palvelu- että teollisuussektoreilla, ja uusia avauksia on tehty mm. elintarviketeollisuuteen. On ollut ilo auttaa menestyviä ja kansainvälisiäkin asiakkaitamme, kuten Finavia, Snellman, Würth, Lindström Group, JELD-WEN Suomi, ja useat muut. Kiitämme asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä!

Merkittäviä projekteja on toteutettu sekä kotimaassa että ulkomailla. Onnistuneiden ratkaisutoimitusten taustalla ovat Toptunnisteen RFID-teknologian asiantuntijuus sekä ketterä ja asiakalähtöinen toimintatapa. Asiakkaillemme se merkitsee tehostuneita prosesseja ja taloudellista etua . RFID-investointien takaisinmaksuaika on edelleen hyvin lyhyt.

Toptunnisteen menestyksen ytimenä ovat omat älykkäät RFID-ratkaisut, joita kehitetään jatkuvasti ja räätälöidään asiakkaidemme tarpeisiin. Kasvavaa kysyntää on mm. automatisoiduille älyvarastoratkaisuille, joita hyödyntävät palveluliiketoiminnassaan mm. Würth ja Ferrometal. Toptunnisteen ”Data Capture Platform” -RFID-alustaa on käytetään menestyksellisesti lähes kaikissa asiakasprojekteissa datan keräämiseen ja välittämiseen asiakkaiden tietojärjestelmiin. Uuden elektronisen eKANBAN-taulun aulla asiakkaiden on mahdollista optimoida tuotantoprosessejaan.

Vuoden 2018 aikana Toptunnisteella on panostettu myös asiakastoimituksia tukevien prosessien kehittämiseen sekä yrityksen tunnettuuden parantamiseen.

Näkymiä vuoteen 2019

Vuoden 2019 aikana tavoittelemme strategian mukaista kasvua Toptunnisteen Intelligent Solutions -ratkaisujen kysynnän myötä sekä nykyasiakkaille kuten myös uusille asiakassegmenteille. IoT & digitalisaatio kasvattavat edelleen etätunnistusteknologian kysyntää. RFID-teknologia on testattu ja hyväksi havaittu työkalu monilla toimialoilla. Asiakkaat kaipaavat tuotannon tehostamista ja ja työskentelemme yhdessä saavuttaaksemme sen. Älykkäät tiedonkeruumenetelmät, kuten RFID, mahdollistavat datan keräämisen edullisesti ja tehostavat toimintoja. Asiakkaamme tekevät paremmalla tiedolla parempaa tulosta.

Yhteistyöterveisin,
J-P Koskinen, CEO Toptunniste

#RFID #identification #BetterKnowledge