Yritys

Luomme älykkyyttä prosesseihin
TEKNOLOGIAJOHTAJA RFID-TUNNISTAMISESSA

Toptunniste on Suomen johtava, täysin suomalaisessa omistuksessa oleva RFID-teknologiayritys. Luomme älykkyyttä prosesseihin automaattisella radiotaajuisella etätunnistuksella ja kehitämme RFID-ratkaisuja asiakkaidemme tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Olemme osa FENTEC Groupia.

Innovatiiviset teknologiaratkaisumme palvelevat monia eri liiketoiminta-alueita, kuten logistiikkaa, toimitusketjun eri vaiheita, teollisuutta, terveydenhuoltoa ja palveluita. Prosessien tehokkuuden parantaminen automaation keinoin on yhteistä kaikille ratkaisuillemme. Älykkäät ratkaisumme pohjautuvat RAIN RFID-teknologiaan, mutta riippuen asiakkaan tarpeista käytämme myös muita teknologioita, kuten NFC, mobiiliteknologiat, Bluetooth ja QR-koodit. Toteutamme NFC-pohjaisia sovelluksia ja palveluita.

Prosesseista saatava data ja tehokas datan kerääminen ovat yhä tärkeämpiä jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Se on asiantuntijuutemme ydin ja perusta vakaan kasvun strategiallemme. Paremman tiedon avulla saavutetaan parempia tuloksia.

Ydin
LIIKETOIMINTOJEN DIGITALISOIJA

Maailma digitalisoituu vauhdilla, kun yhä useammat tuotteet ja tavarat on yhdistetty verkkoon. Radioaaltojen käyttäminen on yksi tapa yhdistää ja kerätä tietoa. RFID auttaa digitalisoimaan palveluita ja prosesseja. Me keskitymme automatisoimaan ja luomaan arvoa prosesseihin älykkäillä RFID ratkaisuilla, jotka säästävät resursseja monella tapaa. Me kutsumme sitä kestävän toiminnan hallinnaksi.

Asiantuntijuus
INNOVAATTORI TUNNISTAMISESSA

Sytymme haasteista löytää juuri oikea ratkaisu asiakkaillemme. Se vaatii asiakkaan kuuntelemista ja heidän yksilöllisten tarpeidensa selvittämistä. Tarvitaan rohkeutta astua uudelle maaperälle jokaisen ratkaisun toteutuksessa. Asiantuntijuuden ja näkemyksen yhdistelmä johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin asiakkaidemme eduksi.

Intohimo
TIEDON MAHDOLLISTAJA

Tulevaisuudessa yhä tärkeämpi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä on, miten kerätä dataa toiminnoista ja prosesseista tehokkaasti. Me toimitamme parempaa tietoa, jotta sinä voit tehdä parempia päätöksiä. Meillä on asiakkaidemme kanssa yhteinen halu luoda palveluita, joiden avulla saavutetaan parempia tuloksia ja menestytään.

TARINAMME

Tarinamme alkoi vuonna 2002, jolloin ToP Tunniste perustettiin. Yrityksen nimi tulee yrityksen perustajan Tossavainen Pauli alkukirjaimissa ja Tunniste kertoo liiketoiminnan ytimen eli tunnistamisen. Toptunniste on ollut Suomen johtavia teknologiayrityksiä RFID-tunnistamisessa lähes kaksi vuosikymmentä. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja ja laadukkaita tuotteita automaattiseen etätunnistamiseen.

Käyttämiämme etätunnistamisen teknologioita ovat mm. RAIN RFID ja NFC. RAIN RFID on langaton teknologia, jota käytetään käytetään maailmanlaajuisesti tunnistamaan, paikantamaan, todentamaan ja yhdistämään esineitä verkkoon.

           

MIKSI TYÖSKENNELLÄ KANSSAMME

ASIANTUNTIJUUS

TIETOTAITO

INNOVATIIVISUUS

ASIANTUNTIJUUS
Asiantuntijuus tarkoittaa tietotaitoa ja eheää ansioluetteloa menestyneistä RFID-ratkaisujen toteutuksesta asiakkaillemme. Se tarkoittaa myös halua jatkuvaan parantamiseen. Seuraamme muuttuvia olosuhteita ja mukaudumme niihin. Etsimme jatkuvasti uusia ideoita ja innovatiivisia ratkaisuja, kuten myös tapoja tehdä asiat älykkäämmin.

ASIAKASKESKEISYYS

LISÄARVO LIIKETOIMINTAAN

MENESTYMINEN

ASIAKASKESKEISYYS
Tavoitteenamme on asiakkaan menestyminen. Lisäämme arvoa asiakkaan prosesseihin läpi tuotteen elinkaaren. Tämä tarkoittaa asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden kuuntelua, ja juuri oikeiden ratkaisujen tunnistamista ja toimittamista heille. Työskentelemme asiakkaillemme ja yhdessä heidän kanssaan saavuttaaksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

LUOTETTAVUUS

LUPAUSTEN PITÄMINEN

LAADUKKAAT PALVELUT JA TUOTTEET

LUOTETTAVUUS
Ketteryys, joustavuus, laadukkaat palvelut ja tuotteet, ovat avainasiat, joiden vuoksi asiakkaamme luottavat meihin. Lupaustemme pitäminen tarkoittaa asiakkaidemme ja työyhteisömme arvostamista. Haasteet on luotu voitettaviksi. Olemme ylpeitä asiantunjuudestamme ja pystyvästä asenteestamme.