Yritys

ToP Tunniste Oy on suomalainen vuonna 2002 perustettu automaattisten tunnistusratkaisujen asiantuntijayritys. Suunnittelemme kokonaisia RFID-järjestelmiä, tarjoamme konsultointia sekä toimitamme laite-, tunniste- ja ohjelmistokomponentteja asiakastarpeen mukaan.

Toiminta-ajatuksemme on pureutua astetta syvemmälle asiakkaidemme yksilöllisten tunnistustarpeiden selvittämiseen ja löytää niihin ratkaisu. Olemme toimittaneet innovatiivisia järjestelmiä monille eri liiketoiminta-aloille, kuten mm. varastonhallintaan, logistiikkaan ja kappaletavaran valmistukseen.

Monipuoliset kokonaisratkaisumme perustuvat RFID-tekniikkaan eli radiotaajuuksilla tapahtuvaan etätunnistukseen. Olemme keskittyneet passiiviseen UHF- ja HF-tunnistamiseen sekä NFC-pohjaisiin sovelluksiin ja palveluihin. Yhteistä kaikille ratkaisuillemme on vahva automatisointi ja niiden tuoma toiminnan tehostuminen. RFID:n ohella voimme hyödyntää asiakastapauksesta riippuen muitakin tunnistusmenetelmiä, kuten esimerkiksi viivakoodia.

Olemme RFID Lab Finland ry:n jäsenyritys.

 

    images_small