RFID ja NFC

Mitä on RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille. Niitä käytetään yleisesti tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin, usein samaan tapaan kuin viivakoodia. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID-tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla. Lukuetäisuus vaihtelee noin metristä jopa kymmeniin metreihin eikä lukeminen vaadi katsekontaktia lukijan ja tunnisteen välillä.

RFID-järjestelmiin liittyy olennaisesti taajuusalueet. Tunniste ja lukija on suunniteltu keskustelemaan keskenään radioteitse juuri tietyllä taajuudella. Eri taajusalueilla keskusteluun valjastettu fysikaalinen mekanismi voi olla erilainen: LF- ja HF-taajuusalueilla kyseessä on induktiivinen kytkentä, kun taas UHF- ja mikroaaltotaajuuksilla radioaallot. Suomessa taajusalueiden käyttöä kontrolloi Viestintävirasto, joka asettaa rajoitteita ja vaatimuksia myös RFID-laitteistoille.


Mitä on NFC?

nfc

NFC (Near Field Communication) on RFID-perusteinen teknologia, joka löytyy sisäänrakennettuna hyvin suuresta osasta matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita. Kun laite viedään lähelle NFC-tunnistetta, se reagoi automaattisesti ja suorittaa tunnisteeseen koodatun toiminnon. Tyypillisesti NFC-tunnisteeseen tallennetaan WWW-osoite, jonka lukijalaite avaa selaimessaan, mutta kyseessä voi olla myös pelkkä teksti tai vaikka käyntikorttitiedosto. Suuri osa NFC-laitteiden mahdollistamista toiminnoista onnistuu ilman erikseen asennettavia sovelluksia.

Lista NFC-ominaisuudella varustetuista mobiililaitteista löytyy esimerkiksi NFC World -sivustolta: www.nfcworld.com/nfc-phones-list/


Mitä on HF?

hf

HF (High Frequency) on radiotaajuusalue, jonka käytännön standarditaajuus on 13,56 MHz. Kyseessä on kansainvälisesti vapaa taajuus. HF-järjestelmiä käytetään yleensä lähietäisyydellä tapahtuvassa tunnistamisessa, kuten kulunvalvonnassa ja kirjastoissa. Joitain 13,56 MHz:n tekniikan etuja UHF-tekniikkaan verrattuna ovat kentän parempi läpäisykyky vettä sisältävien kohteiden lähellä (esimerkiksi ihmiset), häiriösietoisuus teollisuusympäristöissä, ongelmattomuus signaalin heijastusten suhteen ja helppo lukualueen rajaus.

 


Mitä on UHF?

uhf

UHF (Ultra High Frequency) -taajuusalue vaihtelee globaalisti, mikä on huomioitava tunnisteissa, joita käytetään maapallon eri kolkissa. Eurooppalainen sallittu taajuusalue on noin 869 MHz.  UHF-tunnisteet mahdollistavat HF-tunnisteita pidemmät lukuetäisyydet ja paremman lukutehon.

UHF-taajuusalueella tällä hetkellä olennaisin standardi on ISO18000-6C eli Gen 2. Sen myötä UHF-taajuuden tunnistus on saatu varmemmaksi ja varsinkin toiminta monilukijaympäristössä on parantunut.