RFID/NFC tekniikka

Mitä on RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID- tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla.

RFID-järjestelmiin liittyy olennaisesti taajuusalueet. Tunniste ja lukija on suunniteltu keskustelemaan keskenään radioteitse juuri tietyllä taajuudella. Eri taajusalueilla keskusteluun valjastettu fysikaalinen mekanismi voi olla erilainen, LF- ja HF-taajuusalueilla kyseessä on induktiivinen kytkentä, kun taas UHF- ja mikroaaltotaajuuksilla radioaallot. Suomessa taajusalueiden käyttöä kontrolloi viestintävirasto, joka asettaa rajoitteita ja vaatimuksia myös RFID-laitteistoille.


Mitä on NFC?

nfc

NFC (Near Field Communication) on RFID-perusteinen teknologia, joka on sisäänrakennettuna hyvin suuressa osassa matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita. NFC-tekniikkaa käytetään viemällä puhelin tai muu mobiililaite lähelle NFC-tunnistetta. Puhelin reagoi tunnisteeseen automaattisesti ja suorittaa halutun toiminnon. Tyypillisesti NFC-tunnisteeseen on talletettu WWW-osoite, jonka puhelin tunnisteen luettuaan avaa puhelimen selaimessa. Suuri osa NFC-puhelinten mahdollistamista toiminnoista toimii puhelimessa luonnostaan, niinpä käyttäjän ei tarvitse vaivata itseään asentamalla puhelimeen ylimääräisiä sovelluksia.

Lista NFC-ominaisuudella varustetuista mobiililaitteista: www.nfcworld.com/nfc-phones-list/


Mitä on HF?

hf

HF (High Frequency) -taajuusalueella käytännön standarditaajuus on 13,56MHz, joka on kansainvälisesti vapaa taajuus. HF-järjestelmiä käytetään yleensä lähietäisyydellä tunnistamisessa, kuten kulunvalvonnassa.
Joitain 13,56MHz:n tekniikan etuja verrattuna UHF-tekniikkaan ovat kentän parempi läpäisykyky vettä sisältäviin aineisiin, esimerkiksi puihin ja ihmisiin, häiriösietoisuus teollisuusympäristöissä, ongelmattomuus heijastusten suhteen, ja helppo lukualueen rajaus.

 


Mitä on UHF?

uhf

UHF (Ultra High Frequency) -taajuusalue. RFID-taajuudet UHF-alueella ovat hieman erilaiset ympäri maailmaa, esimerkiksi eurooppalainen sallittu taajuusalue on 869 MHz ympärillä, kun taas Yhdysvalloissa RFID-järjestelmien käyttämä UHF-taajuusalue on hieman korkeaämpi 902 – 928 MHz.

UHF-taajuusalueella on tällä hetkellä olennaisin standardi on ISO18000-6C eli Gen2. Se on EPC Global järjestön kehittämä protokolla standardi jonka myötä UHF-taajuuden tunnistus on saatu varmemmaksi ja varsinkin toimintaa monilukija ympäristössä on parantunut.