RATKAISUT

Tehoa ja älyä prosesseihin RFID:lla
ÄLYKKÄÄT RFID RATKAISUT TEHOSTAVAT TOIMINTOJA

Haluatko sujuvoittaa prosessiasi? Tiedätkö, missä omaisuutesi kiertää? Ongelmia tiedonsaannissa kentältä? Olipa haasteesi suuri tai pieni, me voimme auttaa sinua.

Tarjoamme RATKAISUJA AUTOMAATTISEEN TUNNISTAMISEEN ja DATAN KERÄÄMISEEN. Monipuoliset ratkaisumme perustuvat RFID-teknologiaan, mikä tarkoittaa radiotaajuuksilla toimivaa etätunnistusta.

Jos tarvitset tietoa missä ja milloin omaisuutesi kiertää tai keinoja prosessiesi tehostamiseen tai automatisointiin, RFID helpottaa datan keräämistä kriittisistä prosessin vaiheista. Data välitetään tietojärjestelmiisi ja saatua tietoa hyödyntämällä on mahdollista ohjata, parantaa, suunnitella ja ennustaa toimintoja. Automaattiset RFID-ratkaisumme auttavat säästämään aikaa, kustannuksia ja resursseja, eli parantamaan tehokkuutta. Paremman tiedon avulla saavutetaan parempia tuloksia.

Asiakastarinoistamme voit lukea millaisia haasteita olemme auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan.

TEOLLISUUDEN RATKAISUT

Tarjoamme teollisiin ympäristöihin soveltuvia RFID pohjaisia ratkaisuja tuotannon ja toiminnallisuuksien optimointiin ja hallintaan. Kun haluat tehostaa tai automatisoida avainprosessejasi, allokoida työntekijöiden resursointia paremmin tai automatisoida tiedon keräämistä ja raportointia, autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi. Tuotannon vaiheita voidaan seurata ja tuotantoprosessia ohjata RFID-teknologian avulla reaaliaikaisesti ja Lean-periaatteen mukaisesti. RFID-järjestelmien avulla voidaan parantaa merkittävästi tuotannon läpimenoaikoja.

Kulunvalvonnan automatisoinnilla voimme tehostaa autorisoidun henkilöstön ja kulkuvälineiden liikkumista alueilla, joilla liikkuminen on rajoitettu.

OMAISUUDENHALLINTA

Omaisuuden suhteen suurimmat haasteet ovat tuotteiden tai omaisuuden katoaminen kierron vaiheissa tai tiettyyn pisteeseen kerääntyvät tuotteet. Raportoinnin viiveet hankaloittavat resurssien paikallistamista kiireisissä olosuhteissa ja tietojen kalastelu useista eri järjestelmistä on työlästä. Hävikin ehkäisy on olennaista tehokkuusvaatimusten lisääntyessä, ja vaikuttaa suoraan kannattavuuteen. Nämä ovat tyypillisiä haasteita, joissa autamme asiakkaitamme.

Omaisuuden- ja kalustonhallintasovellustemme avulla seuraat helposti omaisuutesi kiertoa ja saat siitä arvokasta reaaliaikaista tietoa, jonka avulla on mahdollista optimoida omaisuuden ja sen sitoman pääoman määrää. Reaaliaikaisen tiedon avulla säästät resursseja allokoimalla niitä ja suunnittelemalla toimintojasi paremmin. Raportoinnissa voit käyttää valintasi mukaan RFID-lukijoita, NFC-puhelimia tai -tabletteja.

LOGISTIIKAN JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA

Logistiikan toiminnot hyötyvät suuresti automatisoiduista prosesseista. RFID:n avulla voidaan tunnistaa jopa satoja tuotenimikkeitä kerralla, ja rekisteröidä saapuvat ja lähtevät kuljetukset automaattisesti. RFID vähentää manuaalista työtä ja virheitä. Varaston tarkkuus paranee, kun inventointi ja tilaukset hoidetaan automatisoidusti. Oikeat varastosaldot varmistavat materiaalin ja tuotteiden saatavuuden sekä vähentävät kallista varastointia. Varastosaldoista saatava data voidaan välittää yrityksen tietojärjestelmiin, jolloin niitä voidaan seurata reaaliaikaisesti läpi organisaation.

Logististen toimintojen tehostaminen parantaa varaston kiertonopeutta ja nopeuttaa toimitusketjua. Tehokas toimitusketju parantaa asiakastyytyväisyyttä.

PALVELURATKAISUT

RFID-pohjaiset ratkaisut tarjoavat tehokkaan tavan toteuttaa monia palveluja, kuten laitteiden ja työvälineiden seuraaminen monilla eri palvelusektoreilla. RFID:n avulla digitalisoidut palveluprosessit tarjoavat reaaliaikaista tietoa laitteiden tilasta ja mahdollisesta huollon tarpeesta. Esimerkiksi huoltopyynnöt voidaan tehdä helposti mobiililaitteilla ja välittää muihin tietojärjestelmiin. Tarvittava data voidaan kerätä vaivattomasti, kun työskennellään käsilukijoilla, kuten esimerkiksi NFC:n sisältämillä mobiililaitteilla.

RFID-pohjaisia palveluratkaisuja käytetään tehostamaan palveluprosesseja, hallitsemalla käyttäjien ja kohteiden automaattista tunnistamista. Erilaisten raporttien luominen ja yhdistäminen on aikaavievää ja manuaalisessa rekisteröinnissä tapahtuu virheitä. Mobiiliratkaisumme tarjoavat tehokkaan raportointityökalun, mikä yhdistää tehokkaan kirjautumisen kohteissa ja niiden välittömän raportoinnin. Tieto jaetaan kaikille osapuolille viiveettä.

RÄÄTÄLÖIDYT ASIAKASRATKAISUT
RFID:N EDUT
  • Automaattisesti tallennettu data on tarkempaa ja virheettömämpää
  • Omaisuuden jäljitettävyys säästää aikaa ja kustannuksia
  • Informaatiota voidaan seurata ja välittää reaaliaikaisesti
  • Nopeuttaa tuotannon läpimenoaikoja
  • Tehostaa tuotteiden elinkaaren hallintaa
  • Tehostaa työnkulkua
  • Resurssit voidaan sijoittaa tuottavammin automaation johdosta
  • Parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta
Kiinnostunut automaattisen etätunnistamisen RATKAISUISTA?
Ota yhteyttä: sales@nulltoptunniste.fi tai puhelin 010 841 0330.