OneMed Suomi Oy – RFID pitää huolta terveydenhoidon tarvikkeista

0

Haaste: Tehostaa varastotilojen käyttöä, vähentää hoitohenkilökunnan tarvikehankintoihin käyttämää työaikaa, pienentää tarvikkeisiin sidottua pääomaa.

Ratkaisu: Automaattinen tilausratkaisu asiakaskohteisiin NFC-tunnisteilla. Langaton älyhyllyratkaisu hyllytyspalvelun tilausten automatisointiin, tuotekortit varustettu NFC-tunnisteilla, tilaus tuotekorttia lukemalla. Tilaukset kootaan ToP Tunnisteen palveluun. Raportit selattavissa selaimella. Ajastetut koontilähetykset tilauksista OneMed Oy:n henkilöstölle.

Täysin sähköinen prosessi asiakkaalta OneMedille

Raportit reaaliaikaisesti saatavilla ja selattavissa. Työajan säästö kumuloituu läpi prosessin. Säästöjä syntyy myös matka- ja työaikakuluissa. Palvelua käyttäneiden kokemukset olivat erittäin positiiviset. Varastoitavien tuotteiden määrä oli vähentynyt 600:sta 300:aan. Tarvikkeiden hankintaan liittyviin työtehtäviin käytetty työaika oli käyttäjien arvion mukaan vähentynyt n. 50 % (41 h/viikko -> 23 h/viikko).

OneMed Oy

OneMed Oy tuo maahan, markkinoi, myy ja jakelee laajaa tuotevalikoimaa, joka palvelee sekä perus- että erikoissairaanhoidon tarpeita. Terveydenhoidon lisäksi vahvistamme asemaamme jatkuvasti myös muiden toimialojen tukkurina. OneMed Oy kuuluu OneMed-konserniin, joka on Pohjois-Euroopan johtava terveydenhoitotuotteiden myyntiin, markkinointiin ja jakeluun erikoistunut yritys.

OneMed

Share.

About Author

Comments are closed.