eKANBAN Solution – optimoi tuotantoprosesseja

eKANBAN Solution by ToP Tunniste on täysin uusi, työnkulun suunnitteluun, ohjaukseen ja visualisointiin luotu älykäs ratkaisu: elektroninen Kanban-taulu, jota luetaan sovelluksen kautta. Ratkaisu tehostaa työprosesseja yhdistäen Kanban- ja RFID-teknologiat uudella innovatiivisella tavalla. eKANBAN optimoi tuotantoprosesseja Lean-periaatteen mukaisesti.

Toptunniste_eKANBANTOIMINNALLISUUS

Tuotannossa sijaitsevaan eKANBAN-tauluun liitetään kortti jokaiselle avoimelle työprosessin vaiheelle tai tuotannossa tarvittavalle materiaalille. Korttien tiedot luetaan RFID-teknologian avulla ja raportoidaan eKANBAN-järjestelmään, jonka kautta seurataan avoinna olevia töitä tai tietyn materiaalin tarvetta tuotannossa.

Kun työvaihe aloitetaan, sitä merkitsevä kortti siirretään eKANBAN-taulusta esimerkiksi kuljetusalustaan, joka kulkee tuotannossa koko työvaiheen ajan. Kun kortti poistetaan eKANBAN-taulusta, se poistuu myös eKANBAN-järjestelmän avoinna olevista töistä. Kuljetusalustan etenemistä tuotannossa voidaan seurata eKANBAN-järjestelmän avulla. Tuotettavan materiaalin tai työvaiheen valmistuttua, kortti palautuu uudelleen käytettäväksi. Kun materiaalia tarvitaan lisää, kortti laitetaan takaisin eKANBAN-tauluun.

LIITETTÄVYYS

eKANBAN-järjestelmä on integroitavissa asiakaan tietojärjestelmiin, kuten ERPiin tai MESiin. eKANBAN-järjestelmään voidaan asettaa ajastimia, kuten esimerkiksi tieto milloin kortti on asetettu tauluun tai kuinka kauan tuotanto pyörii ellei tiettyä komponenttia valmisteta lisää. Raportit ovat tarpeen mukaan koko organisaation ja asiakkaiden käytettävissä.

EDUT

ToP Tunnisteen eKANBAN-ratkaisu tarjoaa älykkään työkalun erityisesti valmistavan teollisuuden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen, mutta on sovellettavissa työnohjaukseen monille toimialoille.

  • Työvaiheiden täsmätoteutus asiakkaan tilauksen perusteella, juuri oikeaan aikaan
  • Tuotantomateriaalien saatavuus varmistuu ja niihin sitoutunut pääoma minimoituu
  • Työnkulun havainnollistaminen parantuu visuaalisen Kanban-taulun avulla
  • Työn suunnittelu ja ohjaus helpottuu
  • Tuotannon suunnittelu, seuranta ja läpinäkyvyys parantuu tietojärjestelmien kautta
  • Työprosessien automatisointi minimoi virheitä ja tuotanto tehostuu
  • Kustannuksia säästyy

Lataa esite eKANBAN_by_TopTunniste >

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä toimintaanne parhaiten tukeva eKANBAN ratkaisu: CEO Jussi-Pekka Koskinen p. +358 (0)10 841 0339 tai jp.koskinen(at)toptunniste.fi.

#eKANBAN #Solution #tuotantoprosessi #Lean #RFID #Betterknowledge