Järjestelmät

ToP Tunniste Oy on suomalainen automaattisten tunnistusratkaisujen asiantuntija ja järjestelmätoimittaja. Hyödynnämme sovelluksissamme RFID-tekniikkaa eli radiotaajuuksilla tapahtuvaa etätunnistusta.

Olemme keskittyneet passiiviseen RFID-tunnistamiseen ja sen ympärille rakennettaviin järjestelmiin. Passiiviset tunnisteet ovat pienikokoisia ja energiatehokkaita ja soveltuvat vaativiinkin olosuhteisiin, esimerkiksi teollisuuskäyttöön tai urbaaniin ympäristöön. RFID:n ohella hyödynnämme asiakastapauksesta riippuen muitakin tunnistusmenetelmiä, kuten viivakoodia.

Yhteistä kaikille ratkaisuillemme on vahva automatisointi ja sitä kautta saatava toiminnan tehostuminen.


Omaisuudenhallinta

Kalustonkierto_pyorat

Tyypillisimpiä asiakkaidemme kohtaamia haasteita ovat kierrosta katoavat tai tiettyyn pisteeseen kasautuvat tuotteet. Raportoinnin viiveet hankaloittavat resurssien paikallistamista ja tietojen kalastelu useista eri järjestelmistä on työlästä. Hävikin ehkäisy on olennaista tehokkuusvaatimusten lisääntyessä.

Omaisuuden- ja kalustonhallintasovellustemme avulla seuraat helposti omaisuutesi kiertoa ja saat siitä arvokasta reaaliaikaista tietoa.

Raportoinnissa voit käyttää valintasi mukaan RFID-käsipäätteitä, NFC-puhelimia tai -tabletteja.


Teollisuus ja logistiikka

TeollisuusLogistiikka_Trukki

Tuotannon-, toiminnan- ja logistiikanohjausjärjestelmät sekä älyhyllypalvelu muodostavat keskeisen osan teollisuudelle suunnattua palvelukokonaisuuttamme. Kulunvalvonnan automatisoinnilla voimme tehostaa autorisoidun henkilöstön ja kulkuvälineiden liikkumista alueilla, joilla liikkuminen on rajoitettu.

Kun tavoitteenasi on tehostaa ja automatisoida prosesseja, kohdentaa tehokkaammin henkilöstöresursseja tai automatisoida tietojen keräämistä ja raportointia, käänny puoleemme. Referensseistä löydät esimerkkejä aiemmista ratkaisuistamme.


Mobiiliraportointi

Kannykka-kadessa

Manuaalinen raportointi on aikaa vievää ja työlästä. Tiedonsiirto paperilta sähköiseen järjestelmään tai eri järjestelmien välillä on harvoin sujuvaa. Myös raporttien käsittely ja jatkojalostaminen vievät paljon työaikaa.

Mobiiliratkaisumme mahdollistavat monipuolisen ja tehokkaan kirjaamisen sekä raportoinnin. Tieto kulkee reaaliajassa ja on heti kaikkien osapuolten hyödynnettävissä. Tiedot saadaan kerättyä ja kirjattua sähköisesti työtä tehtäessä esimerkiksi käsipäätteellä, NFC-puhelimella tai -tabletilla. Ratkaisumme ovat saatavilla kätevästi myös palveluna.


Yhteistyökumppanimme

Confidex_Logo   FEIG Electornic   Mojix   Nordic_ID      Smartrac