Järjestelmäreferenssit

Kuva: Würth Würthille RFID:lla reaaliaikaisesti inventoiva älykäs työpistevarasto - Würth on palveluntuottaja, joka huolehtii teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon työkaluista ja tarvikkeista. Toiminta-ajatuksena on tehdä asiat paremmin kuin kilpailijat tekevät. Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin, Würth kehitti älykkään täyden palvelun työpistevaraston. ”TopTunniste on auttanut meitä kehittämään RFID-teknologialla toimivan älykkään WüCON COMPACT työpistevaraston. Ratkaisun avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme reaaliaikaisen varaston seurannan ja automatisoidun tuotteiden tilauspalvelun”, kertoo Read more
Kuva: Finavia Finavia tarjoaa parempaa asiakaskokemusta ja matkatavarakärryjen saatavuutta RFID-seurannalla - Finavia on suomalainen lentoasemayhtiö, joka tarjoaa palveluita lentoyhtiöille, lentomatkustajille ja lentoasemilla palvelujaan tarjoaville toimijoille. Finavian haasteena on hyvän asiakaspalvelukokemuksen ylläpitäminen, mitä voitaisiin kehittää matkatavarakärryjen saatavuutta parantamalla. Ratkaisu oli RFID-pohjainen matkatavarakärryjen seurantajärjestelmä. Reaaliaikaisella järjestelmällä  tunnistetaan kärryjen sijainti kentällä ja niiden lukumäärät lähtö- ja tuloauloissa. Näin kärryjä pystytään tarjoamaan matkustajille sopiva määrä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Järjestelmän Read more
Kuva: Lindström Lindströmin tuotantoprosessi automatisoitiin reaaliaikaiseksi ja läpinäkyväksi RFID:lla - Lindström on Euroopan johtavia tekstiilipalveluyrityksiä, joka vuokraa ja huoltaa työvaatteita asiakkailleen. Parantaakseen asiakaspalveluaan, Lindström tarvitsi keinon uudistaa ja tehostaa työvaatteiden toimitusketjuaan. Uudistetun liiketoimintakonseptin mukaan vaatteiden toimitusaikoja nopeutettiin merkittävästi ja tuotteita valmistetaan nyt Latvian tehtaalla juuri asiakkaiden tarpeita vastaava määrä. Haaste tuotannon läpimenoajan tehostamisesta tehtaalla ratkaistiin ToP Tunnisteen RFID-järjestelmällä. Läpinäkyvän ja reaaliaikaisesti seurattavan tuotantoprosessin avulla asiakkaiden Read more
TigarLogo 100% läpinäkyvyys ja jäljitettävyys renkaiden tuotantoprosessissa - Haasteet Investointien avulla Tigar Tyres laajensi Serbian Pirotissa olevaa tehdastaan nostaen sen tuotantokapasiteetin kahdeksasta miljoonasta 12 miljoonaan vuosittain tuotettuun renkaaseen. Tuotantonsa nykyaikaistamisen lisäksi yritys halusi myös parantaa merkittävästi laatuaan, mikä edellytti tuotannon aukotonta jäljitettävyysketjua. Lisäksi haluttiin tehostaa tehtaan trukkien tehtävänjakoa ja käskytystä. Tigar halusi siis tuoda prosessinsa läpinäkyvyyden, jäljitettävyyden ja tiedonkeruun aivan uudelle tasolle. Tämän Read more
Molok_piha Molokin säiliöiden elinkaaren hallinta digitaaliaikaan - Haaste Molok halusi digitalisoida säiliöidensä elinkaariin liittyvät tiedot ja tapahtumat säiliön valmistushetkestä kentällä tapahtuvaan raportointiin asti. Tiedonkeruu haluttiin automatisoida tuotannossa, välivarastoissa ja tilausten toimituksissa sekä tehdä helpoksi ja hyödylliseksi myös tuotteen loppukäyttäjille. Tuotannosta kerättävän tiedon haluttiin auttavan tuotekehitystä, tuotannonsuunnittelua ja varastosaldojen seurantaa. Lähetysvaiheessa kuormien lastaaminen haluttiin helpoksi trukkikuskille. Toimituksiin liittyen haluttiin digitaalisesti ja luotettavasti tiedot, Read more
Ravannin Pesula Puhdasta tunnistamista Ravanin Pesulassa - Haaste Ravanin Pesula halusi seurata ja hallita tekstiilien kiertoa sekä pesulaprosessissa että asiakkailla. Asiakkaiden vaatimukset toimitusvarmuudesta ja palvelun laadusta kasvavat jatkuvasti ja kilpailu alalla on kovaa, joten omien prosessien on oltava tehokkaita ja loppuun asti hiottuja. Ratkaisu Tekstiileihin kiinnitettiin pesua kestävät RFID-tunnisteet. Sekä irtotavarana että satojen tekstiilikappaleiden rullakoissa liikkuvia tekstiileitä tunnistetaan automaattisesti RFID-lukijoilla pesulaprosessin aikana Read more
Sukkamestarit Sukkamestareilla eivät mene sukat sekaisin, kun tuotannon seuranta hoidetaan RFID:llä - Haaste Sukkatuotanto on tyypillisesti erittäin kausiluonteista. Kausivaihtelun vaikutusten tasaamiseksi suuriakin eriä saatetaan valmistaa varastoon seuraavaan sesonkiin valmistauduttaessa. Varastojen manuaalinen seuranta vaatii runsaasti henkilöstöresursseja ja on myös erittäin hidasta. Reaaliaikaista tietoa ei ole saatavilla. Lisäksi EDI (Electronic Data Interchange) -liiketoiminnan edellyttämä nopea tilausten käsittely sekä korkean toimitusvarmuuden takaaminen vaativat yrityksen prosesseilta paljon. Sukkamestarit tarvitsi tuotannon seurantaan Read more
Ferrometal smart shelf Älyhylly automatisoi Ferrometalin teollisuuden hankinnat - Haaste Tuotannossa käytettävien tarvikkeiden tilausprosessi haluttiin automatiosoida mahdollisimman jouhevaksi ja helpoksi. Ratkaisu Top Tunnisteen suunnittelemassa älyhyllyratkaisussa käytetään UHF-taajuusalueen tekniikkaa, joka tukee vaadittua lukuetäisyyttä ja suuren tunnistemäärän samanaikaista lukemista nopeasti. Lukijalaitteina käytetään Feig Electronicin UHF-laitteita ja antenneja. Tunnisteina käytetään UPM:n RFID-tunnisteita, jotka ToP Tunniste aplikoi käyttökohdetta varten. Viivakoodi on sidoksissa siihen, että joku menee paikan päälle Read more
Sol Turvallisuuspalvelut SOL Palvelut Oy:n piirivartiointi pyörii NFC:llä - Haaste SOL Palvelut Oy:n turvapalveluissa haluttiin helpottaa ja nopeuttaa raportointia. Paperipohjaisesti raportoinnista haluttiin siirtyä reaaliaikaiseen mobiiliraportointiin. Ratkaisu Paperipohjainen raportointi korvattiin ToP Tunnisteen mobiililla NFC-ratkaisulla. Asiakkaan tarpeiden mukaan koodattuja NFC-tunnisteita sijoitettiin valvottuihin kohteisiin. Kun kohteesta vastaanotetaan kutsu, paikalle mennyt henkilö raportoi käynnistään koskettamalla tunnistetta Windows Phone -puhelimellaan. Raportti välittyy reaaliajassa SOLin hälytyskeskukseen. Kustannustehokkaat NFC-puhelimet raportoinnin työkaluiksi Read more
Onemed OneMed Suomi Oy | RFID pitää huolta terveydenhoidon tarvikkeista - Haaste OneMed Suomi Oy on tunnettu ensisijaisesti terveysalan tukkurina, mutta yritys on vahvistanut viime vuosina asemaansa myös muiden toimialojen tukkukaupassa. Projektin tavoitteena oli tehostaa varastotilojen käyttöä ja sitä kautta pienentää tarvikkeisiin sidottua pääomaa. Myös hoitohenkilökunnan tarvehankintoihin käyttämää työaikaa haluttiin pienentää. Ratkaisu Top Tunniste toteutti automaattisen tilausratkaisun, joka toteutettiin asiakaskohteisiin NFC-tunnisteilla. Langaton älyhyllyratkaisu automatisoi hyllytyspalvelun tilaukset: Read more
Fazer Makeiset Fazer Makeiset | Mobiiliraportointia RFID:llä makeutettuna - Haaste Fazer Makeiset halusi kehittää henkilöstönsä työmatkaraportointia paperipohjaisesta kilometrien ja muiden matkakulujen kirjaamisesta digitaaliseen suuntaan. Raportointi oli aiemmin hyvin manuaalista ja vaati paljon työtä useassa käsittelyprosessin vaiheessa. Toiveena oli saada aikaleima ja kirjaukset matkakuluista sähköisesti. Tietojen haluttiin siirtyvän reaaliaikaisesti Web-pohjaiseen työkaluun työnjohdon käyttöön ja hyväksyttäväksi. Lisäksi raportointitiedot tuli välittää osaksi toiminnanohjausjärjestelmää mm. palkanlaskentaan. Ratkaisu Työmatkaraportointi Read more
Conforta rullakot Comfortalla seurataan kiertoa | Rullakot ruotuun RFID:llä - Haaste Comfortalla puhtaat tekstiilit lähtevät rullakoissa asiakkaille kahdeksasta palvelukeskuksesta. Paluukuormassa käytetyt tekstiilit palautuvat Comfortalle pestäviksi. Comforta halusi parantaa rullakoiden ja sitä kautta tekstiilien kiertoa. Tavoitteena oli rullakoiden kokonaismäärän optimointi ja hävikin pienentäminen. Ratkaisu Järjestelmää pilotoitiin ja pilotista saatujen erittäin positiivisten kokemusten myötä siirryttiin nopeasti tuotantokäyttöön läpi Suomen. Comfortan rullakoihin asennettiin RFID-tunnisteet. Rullakot luetaan RFID-käsilukijoilla asiakkaille Read more
Valtra Valtra tiivistää älyhyllyn ja RFID:n edut varastonhallinnassa - Haaste Varastojen hyllyjen täydennys on työlästä ja aikaavievää. Inhimilliset virheet aiheuttavat viiveitä ja puutteita, jotka pahimmillaan kumuloituvat koko toimitusketjun ajan. Siksi Valtra halusi automatisoida hyllyjen täydennyksen ja saada prosessin mahdollisimman sujuvaksi. Ratkaisu Jokainen toimitettu täydennyserä on merkitty RFID-tunnisteilla. Tuotannossa tyhjentyneet laatikot palautetaan älyhyllyyn, joka lukee RFID-tunnisteet automaattisesti. Älyhyllyn kautta tavarantoimittaja Ferrometal saa tilaukset toiminnanohjausjärjestelmäänsä. Varaston Read more
Finnpark P-hämppi Finnparkilla pysäköidään RFID:llä - Haaste Finnparkin sopimusasiakkaiden ajaminen pysäköintihalliin ja sieltä poistuminen haluttiin toteuttaa mahdollisimman vaivattomasti. Pysäköintioikeuksien hallintaa haluttiin tehostaa niin, että erilaisia pysäköintioikeuksia omaavilla asiakkailla eri hallien käyttö olisi mahdollisimman yksinkertaista. Samalla haluttiin tehostaa oikeuksien voimassaolojen hallintaa. Ratkaisu Hallin sisäänajoväylälle asennettiin antennit, jotka havaitsevat RFID-tunnisteen sisään ajavan auton tuulilasista. Tunnisteelle tallennettu tietosisältö kulkee RFID-lukijalaitteelle, joka tarkastaa asiakkuusprofiilin pysäköinninhallintajärjestelmän Read more
Valio Eesti Valio Eesti AS Võru Juust | RFID:n hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa - Haaste Elintarviketeollisuudessa tuotantovirheillä voi olla vakavia ja kauaskantoisia seurauksia. Omavalvonnan on oltava tehokasta ja jatkuvaa eikä virheille ole sijaa. Koko tuotantoprosessin seuraaminen sitoi kuitenkin paljon työvoimaa ja kaikesta huolimatta virheitä sattui. Siksi yrityksessä virisi kiinnostus koko tuotantoprosessin seuraamisen automatisointiin. Ratkaisu Top Tunnisteen toimittamassa RFID-ratkaisussa juustomuotteihin asennettiin automaattisesti etäluettavat RFID-tunnisteet, joiden avulla seurataan tuotantoprosessia ja sen Read more
Sol Siivous SOL Palvelut Oy | Hyvin pyyhkii, raportit NFC:llä - Haaste SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluissa haluttiin helpottaa ja nopeuttaa raportointia. Työläästä paperipohjaisesta raportoinnista haluttiin siirtyä reaaliaikaiseen mobiiliraportointijärjestelmään, jonka käyttö olisi nopeaa ja helppoa. Ratkaisu Paperipohjainen raportointi korvattiin ToP Tunnisteen mobiililla NFC-ratkaisulla. Siistittäviin kohteisiin asennettiin NFC-tunnisteet ja kohteessa käynyt henkilö raportoi käynnistään yksinkertaisesti koskettamalla tunnistetta työpuhelimellaan, jossa on NFC-lukija. Raportti välittyy reaaliajassa SOLin siivouspalveluiden keskukseen. Raportoinnin Read more
RFID kirjasto Kauhajoen kirjasto | Ensimmäisen RFID-kirjasto Suomessa - Haaste Kirjastopalveluita haluttiin tehostaa monella tapaa. Ensisijaisesti haluttiin automatisoida lainaus- ja palautustiskin toiminta. Aineiston käyttäminen lukijassa yksitellen vei aikaa ja hidasti asiakaspalvelua varsinkin ruuhkahuippuina. Hävikki on ongelma myös kirjastoissa ja sen syntyminen haluttiin estää mahdollisimman hyvin. Ratkaisu Top Tunniste toimitti Kauhajoen kirjastolle RFID-tunnisteet ja -laitteet sekä tarvittavat ohjelmistorajapinnat, joiden avulla tekniikka liitettiin TietoEnator-kirjastojen Pallas pro Read more