Järjestelmäreferenssit

100% läpinäkyvyys ja jäljitettävyys renkaiden tuotantoprosessissa - Tigar Tyres, joka on osa Michelin Groupia, laajensi Serbian Pirotissa olevaa tehdastaan merkittävästi. Laajennuksella kasvatettiin tehtaan tuotantokapasiteettia 50 prosenttia ja samalla rakennettiin 100 prosenttisen läpinäkyvä jäljitettävyysketju tuotannolle. Haasteet Tigar valmistaa Belgardista 300km kaakkoon sijaitsevalla Pirotin tehtaallaan henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen renkaita. Näitä tuotteita myydään Tigar-, Kormoran-, Riken- ja Taurus-merkeillä. Kyseisten tuotemerkkien nopean kysynnän kasvun, erityisesti Read more
Molok_piha Säiliön elinkaari tuotannosta kentälle digitaaliaikaan | Tuotteen elinkaaren hallinta - Haaste: Molok halusi säiliöidensä elinkaariin liittyvät tiedot ja tapahtumat digitaaliaikaan säiliön valmistushetkestä kentällä tapahtuvaan raportointiin asti. Tiedonkeruu elinkaaren ajalta haluttiin automatisoida tuotannossa, välivarastoissa ja tilausten toimituksissa sekä tehdä helpoksi ja hyödylliseksi loppukäyttäjille kentällä. Tuotannosta kerättävän tiedon haluttiin auttavan tuotekehitystä, tuotannonsuunnittelua ja varastosaldojen seurantaa. Lähetysvaiheessa tapahtuva kuormien lastaaminen haluttiin helpoksi trukkikuskille ja toimituksiin liittyen haluttiin digitaalisesti Read more
Ravannin Pesula Puhdasta tunnistamista Ravanin Pesulassa - Haaste: Ravanin Pesula halusi seurata ja hallita tekstiilien kiertoa sekä pesulaprosessissa että asiakkailla. Asiakkaiden vaatimukset toimitusvarmuudesta ja palvelusta kasvavat jatkuvasti. Ratkaisu: Tekstiileihin kiinnitettiin pesua kestävät RFID-tunnisteet. Sekä irtotavarana että rullakoissa – joissa voi olla satoja tekstiilejä – liikkuvia tekstiileitä tunnistetaan automaattisesti RFID-lukijoilla pesulaprosessin aikana useassa vaiheessa. Työnohjaus helpottuu kun voidaan sekä ennustaa läpimenoaikoja että priorisoida Read more
Sukkamestarit Sukkamestareilla eivät mene sukat sekaisin – Tuotannon seuraus RFID:llä - Haaste: Sukkatuotanto on tyypillisesti erittäin kausiluonteista ja kausivaihtelun vaikutusten tasaamiseksi suuriakin eriä saatetaan valmistaa varastoon seuraavaan sesonkiin valmistauduttaessa. Varastojen manuaalinen seuranta on hidasta ja vaatii runsaasti henkilöstöresursseja. Manuaalisesti tehty seuranta ei myöskään ole reaaliaikaista. Lisäksi EDI-liiketoiminnan edellyttämä nopea tilausten käsittely ja toimitus sekä korkean toimitusvarmuuden takaaminen vaativat yrityksen prosesseilta paljon. Sukkamestarit tarvitsi tuotannon seurantaan helppokäyttöisen Read more
Ferrometal smart shelf Ferrometal Oy – Älyhylly automatisoi teollisuuden hankinnat - Haaste: Tilausprosessin automatiosointi helppokäyttöiseksi. Ratkaisu: Ratkaisussa käytetään UHF-taajuusalueen tekniikkaa, joka tukee vaadittua lukuetäisyyttä ja suuren tunnistemäärän samanaikaista lukemista nopeasti. Lukijalaitteina käytetään Feig Electronic:n UHF-laitteita ja antenneja. Tunnisteina käytetään UPM:n RFID tunnisteita, jotka ToP Tunniste aplikoi käyttökohdetta varten. RFID-tekniikka mahdollistaa tilausprosessin automatisoinnin mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Myyjien ei tarvitse käydä enää asiakkaan luona tai hyllyttäjän käydä lukemassa koodeja Read more
Sol Turvallisuuspalvelut SOL Palvelut Oy – Piirivartiointi pyörii NFC:llä - Haaste: SOL Palvelut Oy:n turvapalveluissa haluttiin helpottaa ja nopeuttaa raportointia. Paperipohjaisesti raportoinnista siirtyminen mobiiliraportointiin. Ratkaisu: Paperipohjainen raportointi korvattiin ToP Tunnisteen mobiililla NFC-ratkaisulla. Raportti tehdään helposti ja nopeasti koskettamalla tunnistetta Windows Phone- puhelimella. Tunnisteet on sijoitettu eri kohteisiin. Kustannustehokkaat NFC puhelimet raportoinnin työkaluiksi Raportit helposti ja automaattisesti työn ohessa. Täysin sähköinen prosessi vartijalta esimiehille sekä asiakkaille. Read more
Onemed OneMed Suomi Oy – RFID pitää huolta terveydenhoidon tarvikkeista - Haaste: Tehostaa varastotilojen käyttöä, vähentää hoitohenkilökunnan tarvikehankintoihin käyttämää työaikaa, pienentää tarvikkeisiin sidottua pääomaa. Ratkaisu: Automaattinen tilausratkaisu asiakaskohteisiin NFC-tunnisteilla. Langaton älyhyllyratkaisu hyllytyspalvelun tilausten automatisointiin, tuotekortit varustettu NFC-tunnisteilla, tilaus tuotekorttia lukemalla. Tilaukset kootaan ToP Tunnisteen palveluun. Raportit selattavissa selaimella. Ajastetut koontilähetykset tilauksista OneMed Oy:n henkilöstölle. Täysin sähköinen prosessi asiakkaalta OneMedille Raportit reaaliaikaisesti saatavilla ja selattavissa. Työajan säästö Read more
Fazer Makeiset Fazer Makeiset – Mobiiliraportointia RFID:llä makeutettuna - Haaste: Fazer Makeiset halusi kehittää henkilöstönsä työmatkaraportointia paperipohjaisesta kilometrien ja muiden matkakulujen kirjaamisesta. Raportointi oli hyvin manuaalista ja vaati paljon työtä useassa vaiheessa käsittelyprosessia. Tahtotilana oli saada sähköinen aikaleima ja kirjaukset matkakuluista. Tietojen haluttiin siirtyvän reaaliaikaisesti Web-pohjaiseen työkaluun työnjohdon käyttöön ja hyväksyttäväksi. Lisäksi raportointitiedot tuli välittää osaksi toiminnanohjausjärjestelmää mm. palkanlaskentaan. Ratkaisu: Työmatkaraportointi toteutettiin Trikker Service Read more
Conforta rullakot Comfortalla seurataan kiertoa – Rullakot ruotuun RFID:llä - Haaste: Comfortalla puhtaat tekstiilit lähtevät rullakoissa asiakkaille kahdeksasta palvelukeskuksesta. Paluukuormassa käytetyt tekstiilit palautuvat Comfortalle pestäviksi. Comforta halusi parantaa rullakoiden ja sitä kautta tekstiilien kiertoa. Tavoitteena oli rullakoiden kokonaismäärän optimointi ja hävikin pienentäminen. Ratkaisu: Järjestelmää pilotoitiin ja pilotista saatujen erittäin positiivisten kokemusten myötä siirryttiin nopeasti tuotantokäyttöön läpi Suomen. Comfortan rullakoihin asennettiin RFID-tunnisteet. Rullakot luetaan RFID-käsilukijoilla asiakkaille Read more
Valtra Valtra tiivistää älyhyllyn ja RFID:n edut varastonhallinnassa - Haaste: Varastojen hyllyjen täydennys sujuvaksi ja automaattiseksi. Ratkaisu: Jokainen Ferrometalin toimittama täydennyserä on merkitty RFID-tunnisteilla. Tuotannossa tyhjentyneet laatikot palautetaan älyhyllyyn, jossa RFID-tunnisteet luetaan automaattisesti. Älyhyllyn kautta Ferrometal saa toiminnanohjausjärjestelmäänsä tilaukset tarvittaessa jopa reaaliajassa. Valtralle älyhylly on yksinkertainen ja huoleton varastointiratkaisu, sillä ainuttakaan soittoa, sähköpostia tai viestiä ei tarvita ja tämä luonnollisesti vapauttaa aikaa tuottavaan työhön. Read more
Finnpark P-hämppi Finnparkilla pysäköidään RFID:llä - Haaste: Automaattiset avautuvat puomit ja pysäköintioikeuksien hallinta. Ratkaisu: Hallin sisäänajoväylälle asennettiin antennit, jotka havaitsevat RFID-tunnisteen sisään ajavan auton tuulilasista. Tunnisteelle tallennettu tietosisältö kulkee RFID-lukijalaitteelle, joka tarkastaa asiakkuusprofiilin pysäköinninhallintajärjestelmän tietokannasta. Mikäli tunniste sisältää voimassa olevan oikeuden pysäköintiin hallissa, aukeaa puomi automaattisesti ilman kuljettajan toimenpiteitä. Näin sopimusasiakkaat, joiden tuulilasista tunniste löytyy, voivat ajaa halliin vaivattomasti pysähtymättä ja Read more
Valio Eesti Valio Eesti AS Võru Juust – RFID:n hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa - Haaste: Tuotantoprosessin seuraus automaattisesti. Ratkaisu: ToP Tunnisteen toimittamassa RFID-ratkaisussa juustomuotteihin asennettiin automaattisesti etäluettavat RFID-tunnisteet, joiden avulla seurataan tuotantoprosessia ja sen eri vaiheita. Kapseloidut tunnisteet kestävät juuston valmistusprosessin ympäristövaatimukset sekä juustomuottien pesuprosessin. Tuotantolinjalle asennettiin RFID-lukijat, jotka soveltuvat teollisuusympäristöön. Tuottavuus paranee ja virhetilanteet minimoidaan Elintarviketeollisuudessa RFID-tekniikan avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Usein RFID:llä poistetaan tai vähennetään Read more
Sol Siivous SOL Palvelut Oy – Hyvin pyyhkii, raportit NFC:llä - Haaste: SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluissa haluttiin helpottaa ja nopeuttaa raportointia. Paperipohjaisesti raportoinnista siirtyminen mobiiliraportointiin. Ratkaisu: Paperipohjainen raportointi korvattiin ToP Tunnisteen mobiililla NFC-ratkaisulla. Raportti tehdään helposti ja nopeasti koskettamalla tunnistetta Windows Phone- puhelimella. Tunnisteet on sijoitettu eri kohteisiin. Kustannustehokkaat NFC puhelimet raportoinnin työkaluiksi Raportit helposti ja automaattisesti työn ohessa. Täysin sähköinen prosessi vartijalta esimiehille sekä asiakkaille. Read more
RFID kirjasto Kauhajoen kirjasto – Ensimmäisen RFID-kirjasto Suomessa - Haaste: Kirjastopalveluiden tehostaminen, lainaus- ja palautustiskin automatisoiminen, asiakaspalvelun nopeuttaminen, hävikinesto. Ratkaisu: Kauhajoen kaupunginkirjasto otti RFID-tekniikan käyttöön kirjastojärjestelmään ensimmäisenä Suomessa vuonna 2004 yhteistyössä ToP Tunnisteen kanssa. Onnistuneesta pilotoinnista alkanut prosessi on osoittautunut hyvin toimivaksi, ja Kauhajoki on edelleenkin hyvä esimerkki onnistuneesta RFID:n käyttöönotosta kirjastomaailmassa. ToP Tunniste toimitti Kauhajoen kirjastolle RFID-tunnisteet ja -laitteet sekä tarvittavat ohjelmistorajapinnat, joiden Read more