100% läpinäkyvyys ja jäljitettävyys renkaiden tuotantoprosessissa

0

Haasteet

Investointien avulla Tigar Tyres laajensi Serbian Pirotissa olevaa tehdastaan nostaen sen tuotantokapasiteetin kahdeksasta miljoonasta 12 miljoonaan vuosittain tuotettuun renkaaseen. Tuotantonsa nykyaikaistamisen lisäksi yritys halusi myös parantaa merkittävästi laatuaan, mikä edellytti tuotannon aukotonta jäljitettävyysketjua. Lisäksi haluttiin tehostaa tehtaan trukkien tehtävänjakoa ja käskytystä.

Tigar halusi siis tuoda prosessinsa läpinäkyvyyden, jäljitettävyyden ja tiedonkeruun aivan uudelle tasolle. Tämän saavuttamiseksi tiedonkeruuprosessi oli automatisoitava lähes kokonaan ilman, että itse tuotantoprosessia olisi räjäytettävä palasiksi.

Ratkaisu

ToP Tunniste toimitti RFID-pohjaisen “avaimet käteen” -ratkaisun. Kaikki komponentteja ja puolivalmisteita kuljettavat tuotannon kuormankantajat merkittiin yksilöllisillä RFID-tunnisteilla. Tiedonkeruuratkaisu koostuu suuresta määrästä luentapisteitä ja -alueita, joita on ripoteltu läpi tuotantoprosessin. Tietoa kerätään tuotantovaiheiden ja -koneiden sisäänmeno- sekä ulostulopisteistä ja saatu data yhdistetään trukkien keräämän jakelutiedon kanssa. Tietoa jalostetaan edelleen yhdistämällä kuormankantajista kerätty data MES-järjestelmässä muun tuotantodatan (esim. koneiden tuotanto- ja prosessidata) kanssa. Lopputuloksena saadaan tuotannon täydellinen läpinäkyvyys.

Ratkaisu yhdistää viivakoodi- ja RFID-tunnistamista muiden tuotantovaiheiden linkittämiseksi ja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Rengastuotantoon tulevat materiaalit ja raaka-aineet tuodaan prosessiin sisään viivakoodin avulla, mutta tämän jälkeen tunnistaminen hoituu kätevämmin RFID:llä. Trukkien käskytys hoidetaan MES-järjestelmän luomien tehtävien perusteella, joita ToP Tunnisteen järjestelmä hallinnoi ja jakaa.

Hyödyt

Tigar Tyres onnistui kunnianhimoisessa päivitysprojektissaan Pirotin tehtaalla muuttaen sen yhdeksi maailman moderneimmista rengastehtaista. Tunnistettuja hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

  • 100-PROSENTTINEN RENKAIDEN JÄLJITETTÄVYYS, joka varmistetaan yhdistämällä tunnistusjärjestelmän tuottama tieto MES-järjestelmässä muun tuotantodatan kanssa.
  • MANUAALINEN TYÖ VÄHENEE korkeammasta automaatioasteesta johtuen.
  • RAPORTOINTIVIRHEET VÄHENEVÄT paremman läpinäkyvyyden ja raportoinnin automatisoinnin myötä.
  • TUOTANNON KUSTANNUKSET ALENEVAT. Esimerkiksi tuotannon materiaali-, komponentti- ja puolivalmistepuskurit pienenevät sekä tuotannon virheet vähenevät, jolloin hukattujen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden määrä putoaa.
  • TUOTANNON TILA SAATAVISSA REAALIAIKAISESTI MES-järjestelmästä.
  • TEHOKKAAMPI TRUKKIEN JA MES:N KÄYTTÖ automatisoidun tehtävienjaon ja käskytysten avulla.

Martin Potic (TCT3 BPE & Industrial IS Department Manager, Tigar Tyres) toteaa: “ToP Tunnisteen jäljitettävyysratkaisu auttoi meitä suuresti saavuttamaan tavoitteet, joita ovat parempi tehokkuus, matalammat kustannukset, parempi laatu sekä täydellinen jäljitettävyys Pirotin tehtaallamme”.

Tigar Tyres

Michelin Groupiin kuuluva Tigar Tyres valmistaa Belgradista 300 km kaakkoon sijaitsevalla Pirotin tehtaallaan henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen renkaita. Tehdas työllistää n. 3000 henkilöä.

– – –
Ota yhteyttä niin kerromme lisää: Jussi-Pekka Koskinen p. 010 841 0339 tai https://toptunniste.fi/yhteystiedot/

Share.

About Author

Comments are closed.