Sukkamestareilla eivät mene sukat sekaisin – Tuotannon seuraus RFID:llä

0

Haaste: Sukkatuotanto on tyypillisesti erittäin kausiluonteista ja kausivaihtelun vaikutusten tasaamiseksi suuriakin eriä saatetaan valmistaa varastoon seuraavaan sesonkiin valmistauduttaessa. Varastojen manuaalinen seuranta on hidasta ja vaatii runsaasti henkilöstöresursseja. Manuaalisesti tehty seuranta ei myöskään ole reaaliaikaista. Lisäksi EDI-liiketoiminnan edellyttämä nopea tilausten käsittely ja toimitus sekä korkean toimitusvarmuuden takaaminen vaativat yrityksen prosesseilta paljon.

Sukkamestarit tarvitsi tuotannon seurantaan helppokäyttöisen järjestelmän, joka voitaisiin ongelmitta integroida yrityksen olemassa olevaan Microsoft Dynamics NAV -tuotannonohjausjärjestelmään. Myös työntekijöiden tekemät tuotantomäärien kirjaukset bonuslaskentajärjestelmää varten haluttiin automatisoida.

Ratkaisu: RFID:tä käytetään sukkien valmistusprosessin eri vaiheissa aina tuotantoon viemisestä valmistumiseen saakka. Sukkamestareiden tuotannonohjausjärjestelmä tuottaa tuotantomääräykset, jotka välitetään ToP Tunnisteen toteuttamaan tuotannonseurantajärjestelmään ohjelmistorajapintojen yli.

Jokainen tuotantotilaus jaetaan säkkeihin, joihin kiinnitetään RFID-tunnisteet. ToP Tunnisteen RFID-pohjainen tuotannonseurantajärjestelmä tuottaa reaaliaikaisesti yksityiskohtaista tietoa tuotantoerien etenemisestä ja valmistuksesta. Samalla se kerää henkilöstön tuotantopalkkioiden laskemiseen tarvittavat tiedot.

Säkkejä tunnistetaan prosessin eri vaiheissa Nordic ID:n Morphic–käsilukijoilla, RFID-porteilla sekä RFID-pöytälukijoilla.

Reaaliaikainen seuranta

Lukijoiden sekä niiden client-ohjelmistojen avulla kerätty tieto on välittömästi nähtävissä web-pohjaisessa käyttöliittymässä. Järjestelmästä nähdään yksityiskohtaisesti kunkin tuotantoerän sekä sen sisältämien säkkien eteneminen ja vaiheistus prosessissa. Tuotantoerän valmistuttua jokainen säkki ja siihen liittyvät tuotantotiedot toimitetaan takaisin tuotannonohjausjärjestelmään rajapintatoteutusta hyödyntämällä.

Myös raaka-aineiden kulutusta seurataan ToP Tunnisteen järjestelmän avulla. Työntekijät kirjaavat kulutetut raaka-aineet käsipäätteillä ja kulutustiedot toimitetaan ERP-järjestelmään sähköisesti.

Sukkamestarit Oy

Sukkamestarit Oy on suurin kotimainen sukkavalmistaja, jolla on yli 18 vuoden kokemus sukkien valmistuksesta. Yritys tuottaa vuodessa yli neljä miljoonaa sukkaparia omilla ja asiakkaiden tuotemerkeillä. Sukkamestarit on EDI (Electronic Data Interchange)-liiketoiminnan edelläkävijä omalla alallaan, mikä mahdollistaa erittäin nopean tilausten käsittelyn ja toimitukset. Jatkuvan malliston tilauksen tullessa Sukkamestareille arkiaamuna, tuotteet lähtevät asiakkaille jo samana päivänä.

Sukkamestarit Oy

Share.

About Author

Comments are closed.