Kauhajoen kirjasto – Ensimmäisen RFID-kirjasto Suomessa

0

Haaste: Kirjastopalveluiden tehostaminen, lainaus- ja palautustiskin automatisoiminen, asiakaspalvelun nopeuttaminen, hävikinesto.

Ratkaisu: Kauhajoen kaupunginkirjasto otti RFID-tekniikan käyttöön kirjastojärjestelmään ensimmäisenä Suomessa vuonna 2004 yhteistyössä ToP Tunnisteen kanssa. Onnistuneesta pilotoinnista alkanut prosessi on osoittautunut hyvin toimivaksi, ja Kauhajoki on edelleenkin hyvä esimerkki onnistuneesta RFID:n käyttöönotosta kirjastomaailmassa. ToP Tunniste toimitti Kauhajoen kirjastolle RFID-tunnisteet ja -laitteet sekä tarvittavat ohjelmistorajapinnat, joiden avulla tekniikka liitettiin TietoEnator-kirjastojen Pallas pro -kirjastojärjestelmään.

RFID:n hyödyntäminen kirjastoissa

Kirjastoissa RFID-tekniikalla parannetaan eri lainattavien nimikkeiden yksilöllistä tunnistamista sekä hävikinestoa. Etätunnistustekniikka mahdollistaa esimerkiksi kirjojen tunnistamisen lainaus- ja palautustiskillä pinoina. Tällöin jokaista kirjaa ei tarvitse rekisteröidä erikseen, mikä nopeuttaa asiakaspalvelua. Automaattinen RFID-tunnistaminen tukee lainaus- ja palautusautomaattien käyttöä.

Radioteknisesti etäluettava RFID-tarra korvaa kirjastossa viivakoodin ja perinteiset sähkömagneettiset hävikinestotarrat. Niteeseen laitettu tarra sisältää mikrosirun, johon on tallennettu aineistokappaletta koskevaa tietoa. RFID-tarrojen ansiosta tunnistamisessa ei enää tarvita näkökontaktia eikä jokaista kirjaa tarvitse käsitellä erikseen, koska lainaustiskillä oleva kirjapino rekisteröityy kerralla. Kokonaisuuteen sisältyy myös itsepalveluautomaatti. Mikrosiru kytkee myös lainauksen ja palautuksen yhteydessä hävikineston päälle ja pois samanaikaisesti lainaustapahtuman kanssa. Tämä lisää oleellisesti suojauksen luotettavuutta. Kirjojen ja muun lainattavan aineiston lisäksi RFID:tä käytetään kirjastokorteissa.

RFID:n hyödyt
Uusi ratkaisu parantaa itsepalvelumahdollisuuksia lainauksessa, helpottaa ruuhkahuippuja ja vähentää henkilökunnan työtaakkaa. Vapautuvia resursseja voi käyttää enemmän esimerkiksi tietopalveluun. Myös inventointi ja aineiston hallinta muuttuu oleellisesti helpommaksi mikrosiruun tallennetun sijaintipaikan ansiosta. Kokonaisuus nopeuttaa kirjaston asiakaspalvelua, auttaa kokoelmien hallinnassa ja vähentää aineistohävikkiä.

Kirjastoreferenssejämme:
– Haminan kaupunginkirjasto
– Juvan kirjasto
– Joroisten kirjasto
– Kauhajoen kirjasto
– Oulunsalon kaupunginkirjasto
– Pieksämäen kaupunginkirjasto
– Turun kaupunginkirjasto
– Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Share.

About Author

Comments are closed.